Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за период од 01.01.2009. до 31.12.2009. године