Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за период од 01.01.2014. до 30.06.2014. године