Запишник о раду Општинскеизборне комисије на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Бечеј 19.09.2004.године