Записник o раду Oпштинске изборне комисије на утврђивању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на изборима одржаним 25. маја 2008. године по већинском изборном систему у Изборној јединици 10. Бечеј