Записник o раду Oпштинске изборне комисије на утврђивању резултата гласања за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине на изборима одржаним 11. маја 2008. године по већинском изборном систему у изборној јединици 10. Бечеј