Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора председника општине Бечеј 19.02.2006. године