Записник о раду Општинске изборне комисије на утврђивању резултата избора председника општине Бечеј