Комунална инспекција

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР: M.Sc. Крунић Љубица
телефон:
021/6811-870
email: ljubica.krunic@becej.rs
Комунални инспектори:  Тамара Цвејанов и Ђуро Кричковић

Канцеларија: 50
телефон: 021/6811-857
адреса: Бечеј, Трг Ослобођења 2
емаил: tamara.cvejanov@becej.rs , djuro.krickovic@becej.rs
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Кодекс понашања и етике инспектора:

План рада:

План инспекцијског надзора за 2018. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину

План инспекцијског надзора за 2020. годину

План инспекцијског надзора за 2021. годину

План инспекцијског надзора за 2022. годину

План инспекцијског надзора за 2023. годину

План инспекцијског надзора за 2024. годину

Информације о изостанку обавештења о надзору:

Годишњи извештај:

год_изв_комунална_инспекција 2016

год_изв_комунална_инспекција 2017

год изв комунална инспекција 2018 -1

год изв комунална инспекција 2018 -2

год изв комунална инспекција 2019

год изв комунална инспекција 2020.

год изв комунална инспекција 2021.

год изв комунална инспекција 2022.

год изв комунална инспекција 2023.

Прописи у употреби:

Контролне листе:

 

П о с л о в и :

 • управни надзор и контрола стања комуналних објеката и пружања комуналних услуга јавних комуналних предузећа која је основала општина и предузећа којима је поверено вршење комуналних послова у областима:
 • пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производња и испорука топле воде за грејање, одржавање чистоће, уређење и одржавање гробља и сахрањивање, управљање и пружање услуга на пијацама, уређење и одржавање зелених површина, димничарске делатности,
 • надзор и контрола над начином обављања, поступком поверавања комуналних делатности;
 • надзор и контрола раскопавања и довођења у исправно стање јавних површина;
 • надзор и контрола постављања привремених објеката, рекламних објеката и плакатирање;
 • надзор и контрола држања домаћих животиња;
 • надзор и контрола радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката
 • надзор и контрола паркирања у насељеном месту Бечеј;
 • надзор и контрола у Парку природе Стара Тиса код Бисерног острва
 • надзор и контрола коришћења обале и воденог простора
 • надзор и контрола над трговином ван продајног објекта, осим даљинске трговине, као и у погледу истицања и придржавања радног времена и истицања пословног имена
 • надзор и контрола оглашавање на отвореним површинама
 • надзор и контрола из области становања и одржавања зграда

Комунална инспекција општине Бечеј спроводи радње у управном поступку, излази на терен на основу поднетих захтева за излазак инспекције, по пријавама грађана, по службеној дужности и на тај начин активно учествују у решавању комуналне проблематике грађана, а у складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и   104/2016), Законом о становању и одржавању зграда ( „Сл. Гласник РС“ бр. 104/2016), Законом о oглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016), Законом о трговини („Сл. гласник РС“, бр. 53/2010 и 10/2013) и осталим подзаконским актима донетим на основу ових Закона.

 

Типске захтеве у .doc формату можете преузети овде: