Имовинско-правни послови

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за имовинско правне послове

 

Рад са странкама од 08,00-14,00 часова

Начелник Одсељења за имовинско правне послове

– Душица Давидов

Шеф Одсека за имовинско правне послове

– Јарослав Роман

Канцеларија: Бечеј, Уроша Предића бр. 3, приземље

Телефон: +381 21 6911 992, +381 21 6911 985

 

Сви захтеви се предају на писарници општинске управе, у општинском услужном центру, на шалтеру број 2.

У Одељењу за имовинско правне послове и Одсеку за имовинско-правне послове обављају се послови у вези са евиденцијом, коришћењем, располагањем и управљањем непокретном имовином која се налази у јавној својини општине Бечеј и имовини са правом коришћења општине Бечеј, спроводе се поступци експропријације, поступци исељења бесправно усељених лица, као и други послови који су у складу са законом у надлежности Одељења за имовинско правне послове.

1. АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ

 

2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ БРИСОВНЕ ДОЗВОЛЕ

3. ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ

3.1 ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ

3.2 ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊE ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ

4. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

5. ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

5.1 Деекспропријација

5.2 Накнада за експропријацију

5.3 Непотпуна експропријација

5.4 Потпуна експропријација

 

6. ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

6.1 ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА

6.2 ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

 

7. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

7.1 ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА

7.2 ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ

 

8. ЗАХТЕВ ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ