PROCEDURA PREDLAGANJA BIRAČKIH ODBORA STALNOG SASTAVA

IKO BEČEJ 80110

 

PROCEDURA PREDLAGANJA BIRAČKIH ODBORA STALNOG SASTAVA

 

 

PREDLOG BIRAČKIH ODBORA ovlašćeni predlagač predaje SEKRETARU IKO BEČEJ,

ZORAN KOVAČ 064-89-59-015

UZ TELEFONSKU  NAJAVU DO 18.03.2022.

  • PISMENO U 2 PRIMERKA POTPISANO OD STRANE OVLAŠĆENOG PREDLAGAČA
  • U ELEKTRONSKOJ FORMI (USB sa kojeg preuzimam i USB odmah vraćam )

 

PREDLOG SE PREDAJE ISKLJUČIVO POPUNOM TABELE KOJU PREUZIMATE SA SAJTA

NA KOJEM JE OBJAVLJENO 8 TABELA ZA SVAKOG PREDLAGAČA NJEGOVA TABELA.

 

PROVERITE DA LI SU LICA UPISANA U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK UVIDOM NA SAJTU RIK, MDULS ILI OPŠTINSKOM