Opština Bečej nastavlja da razrađuje mehanizme za rodnu ravnopravnost

 

Кoordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Srbije u saradnji sa UN Women, a uz finansijsku podršku Evropske unije, nastavilo je da i ove godine podržava lokalne mehanizme za rodnu ravnopravnost, kao i organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju ekonomskog položaja žena, za šta je izdvojeno gotovo 20 miliona dinara.

Ugovore o realizaciji projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena za 12 lokalnih samouprava i četiri nevladine organizacije uručio je državni sekretar Zoran Lakićević.

Opština Bečej je jedna od dvanaest lokalnih samouprava u Srbiji kojoj je u okviru projekata „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ dodeljen za sprovođenje nekoliko aktivnosti iz usvojenog Akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti u opštini Bečej za 2018 – 2022 godine.

Projekat, koji se trenutno realizuje na teritoriji opštine Bečej, tematski je namenjen seoskim ženama kao posebno osetljivoj kategoriji stanovništva te su iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost odabrane one aktivnosti koje se tiču osnaživanje seoskih žena i unapređenje života žena na selu, kroz seriju radionica i edukativnih programa koje se odnose na povećane šanse za zapošljavane seoskih žena (kroz unapređenje njihovih veština) i poboljšan pristup uslugama (socijalnim, zdravstvenim i iz oblasti kulture).