Предшколска установа Лабуд Пејовић Бечеј расписује К О Н К У Р С за упис деце у целодневни и полудневни боравак за радну 2019-2020. годину.

Предшколска установа „Лабуд Пејовић“ Бечеј расписује
К О Н К У Р С за упис деце у целодневни и полудневни боравак за радну 2019/2020. годину.

Подношење захтева за упис ће се вршити од 8. априла до 18. априла 2019. године. Другари чекамо вас да растемо заједно!