Javna nabavaka usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju sistema nadzora, daljinsko upravljanje i kontrolu protoka vodovodnog sistema u Bečeju 67/18