Јавни конкурс за попуњавање радног места-Администратор органа писарнице у Одсеку за општу управу у Одељењу за општу управу и друштвене делатности.