Јавни конкурс за попуњавање радног места – Послови редовне и принудне наплате у Одсеку за принудну наплату и пореско административне послове у Одељењу за локалну пореску администрацију Општинске управе Бечеј