Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј

 

ФОРМУЛАРИ ЗА КОНКУРС

 

Записник са 2. седнице Комисије за избор чланова Радног тела за праћење примене ЛАП за борбу против корупције општине Бечеј

 

Локални акциони план за борбу против корупције (ЛАП) општине Бечеј