Јавне расправе

  • ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор у поступку припреме нацрта  Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом   и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама спроводи се од 18. до 22.12.2017. године, најкасније до 14,00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор на e-mail адресу: nacelnik@becej.rs и milica.nesic@becej.rs .

 По окончању јавне расправе  Општинска управа општине Бечеј, Одељење за  урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи по окончању јавне расправе и  исти објавити на интернет страници општине Бечеј.

 

 

  • ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Оштинска управа општине Бечеј, у поступку припреме нацрта  Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Бечеј позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о нацрту Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Бечеј  спроводи се од 18. до 22.12.2017. године, најкасније до 14,00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, на e-mail адресу: ksenija.popov@becej.rs

По окончању јавне расправе  Општинска управа општине Бечеј, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи по окончању јавне расправе и  исти објавити на интернет страници општине Бечеј.

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ