ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ

ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, у поступку припреме нацрта 

ОДЛУКЕ O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом исте и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о нацрту одлуке спроводи се у периоду од 08.11.2021 до 23.11.2021. године.

Писмени предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, закључно са 22.11.2021. године, Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, на e-mail адресу: 

marija.korovljev@becej.rs

Дана 23.11.2021. године у периоду од 16 часова до 18 часова у великој сали Скупштине општине Бечеј, Трг ослобођења бр. 2, одржаће се усмена јавна расправа, те се позивају сва заинтересована лица да узму учешће у истој.

По окончању јавне расправе Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи на основу чега ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који ће објавити на интернет страници општине Бечеј.


Прилог: