Саопштење о активирању сирена за узбуњивање – дана 31.05.2023.године, тачно у 12,00 часова у насељеним местима Бечеј, Бачко Градиште и Бачко Петрово Село извршиће се активирање сирена за узбуњивање у циљу провере исправности система за узбуњивање.

Саопштење о активирању сирена за узбуњивање

 

 

 

У складу са обавезама проистеклим из акта Сектора за ванредне ситуације 09. 21. 3 број: 861-13-1/23 од од 23.05.2023.године и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник Р.Србије“ бр.87/2018), а које се односе на предузимање адекватних мера за довођење система за јавно узбуњивање у исправно стање, обавештавамо грађане општине Бечеј о следећем:

 

Оглашавање сирена за јавно узбуњивање на подручју Јужнобачког управног округа емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди (знак за ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ) ће се у складу са наведеним актом Сектора за ванредне ситуације, вршити КВАРТАЛНО.

 

Сходно наведеном, дана 31.05.2023.године, тачно у 12,00 часова у насељеним местима Бечеј, Бачко Градиште и Бачко Петрово Село извршиће се активирање сирена за узбуњивање у циљу провере  исправности система за узбуњивање.  Сирене ће бити активиране емитовањем сигнала једноличног  тона у трајању од 60 секунди што представља знак „ПРЕСТАНКА ОПАСНОСТИ“.

 

Обавештење се издаје ради благовременог информисања грађана да не постоји опасност нити разлог за узнемирење у наведеном термину активирања сирена.