РАНИ ЈАВНИ УВИД у материјал за План детаљне регулације плаже у Бечеју