План развоја општине Бечеј за период 2024.-2030.године.

 

ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ за период 2024-2030.

 

ÓBECSE KÖZSÉG 2024-2030. közötti időszakra vonatkozó FEJLESZTÉSI TERVE

 

Одлука о доношењу Плана развоја

 

 

 

Одлука о покретању израде Плана развоја

 

Решење о формирању координационог тима и тематских радних група

 

 

 


 

План развоја Аутономне покрајине Војводине.