План развоја општине Бечеј за период 2024.-2030.године.

 

 

Одлука о покретању израде Плана развоја

 

Решење о формирању координационог тима и тематских радних група

 

 

 


 

План развоја Аутономне покрајине Војводине.