О Г Л А С

за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј
Парцеле, која се налази у Индустријској зони у Бечеју у улици Новосадска бб и то: -Парцела бр. 7929/18 КО Бечеј 

Оглас отуђење 7929-18-објава