О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је потребна процена утицаја Пројекта „Реконструкција и промена намене зграде трговине за објекат за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада”