Записници од 1. седнице одржане дана 02.09.2020. до 129. седнице одржане дана 11.04.2023. (Претходни сазив)

ЗАПИСНИК СА 1. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 2. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 3. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 4. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 5. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 6. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 19/2020

ЗАПИСНИК СА 7. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 19/2020

ЗАПИСНИК СА 8. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 9. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 10. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 11. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 12. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 21/2020

ЗАПИСНИК СА 13. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 21/2020

ЗАПИСНИК СА 14. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

15. СЕДНИЦА ЈЕ ОДРЖАНА ЗАТВОРЕНА ЗА ЈАВНОСТ, ТЕ СЕ ЗАПИСНИК НЕ НАЛАЗИ НА САЈТУ

ЗАПИСНИК СА 16. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 17. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 18. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 19. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 20. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 21. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 22. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 23. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 1/2021

ЗАПИСНИК СА 24. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 2/2021

ЗАПИСНИК СА 25. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 26. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 27. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 28. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 29. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 30. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 31. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 32. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 33. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 34. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 35. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 36. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 37. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 38. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 39. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 40. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 41. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 42. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 43. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 44. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 45. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 46. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 47. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 48. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 49. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 50. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 51. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 52. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 53. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 54. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 55. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 56. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 57. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 58. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 59. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 60. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 61. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 62. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 63. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 64. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 65. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 66. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 67. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 68. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 69. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 70. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 71. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 72. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 73. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 74. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 75. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 76. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 77. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 78. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 79. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 80. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 81. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 82. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 83. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 84. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 85. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 86. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 87. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 88. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 89. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 90. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 91. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 92. СЕДНИЦЕ

93. СЕДНИЦА ЈЕ ОДРЖАНА ЗАТВОРЕНА ЗА ЈАВНОСТ, ТЕ СЕ ЗАПИСНИК НЕ НАЛАЗИ НА САЈТУ

ЗАПИСНИК СА 94. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 95. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 96. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 97. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 98. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 99. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 100. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 101. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 102. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 103. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 104. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 105. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 106. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 107. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 108. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 109. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 110. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 111. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 112. СЕДНИЦЕ

113. СЕДНИЦА – дневни ред и материјал

ЗАПИСНИК СА 113. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 114. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 115. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 116. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 117. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 118. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 119. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 120. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 121. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 122. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 123. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 124. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 125. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 126. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 127. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 128. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 129. СЕДНИЦЕ