ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ