НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧJА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ІБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)- СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО)

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧJА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ІБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)- СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО)

ОГЛАС Јавни увид у просторни план

ПЛАН – Нацрт Просторног плана –

Рефералне карте:

RK1.1 – Posebna namena prostora

RK1.2 – Posebna namena prostora

RK1.3 – Posebna namena prostora

RK2 – Infrastrukturni sistemi i mreža naselja

RK3 – Prirodni resursi zastita prirodnih i kulturnih dobara

RK4.1 – Karta sprovođenja

RK4.2 – Karta sprovođenja

RK4.3 – Karta sprovođenja

Детаљна разрада:

P-7- POPRECNI PROFILI

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.1

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.1a

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.2

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.3

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.4

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.5

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.6

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.7

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.8

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.9

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.10

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.11

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.12

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.13

R-5-SINHRON PLAN 2500 – list 5.14

R-5-SINHRON PLAN 2500-LEGENDA

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – LEGENDA

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.1

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.1a

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.2

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.3

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.4

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.5

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.6

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.7

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.8

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.9

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.10

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.11

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.12

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.13

R-6-REGULACIONI PLAN 2500 – List 6.14

Специјализовани формат DWG

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧJА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ІБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ)- СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО) И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЕШТАЈ – МОДЕЛ

ИЗВЕШТАЈ