Корекција цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода

На основу члана 23. став 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Бечеј“, број 11/2014) дана 13.4.2022. године објављује се
Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга са образложењем ЈП Водоканал Бечеј.

 

Предлог корекције цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода у општини Бечеј

 

Одлука о корекцији цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода

 

Захтев за давање сагласности на одлуку о корекцији цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода

 

Мишљење у вези Захтева за давање сагласности на одлуку о корекцији цене воде и цене одвођења и пречишћавања отпадних вода