ИНФОРМАЦИЈА О ИЗОСТАНКУ ОБАВЕШТЕЊА О НАДЗОРУ

Oдсек за инспекцијски надзор обавештава све привредне субјекте да ће се вршити појачан ванредни инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем радног времена угоститељских објеката, објеката за приређивање игара на срећу и игара за забаву као и објеката који пружају услуге исхране и пића на територији општине Бечеј.

У складу са чланом 16. Закона о инспекцијском надзору надзор ће се вршити  без налога због разлога спречавања  непосредне опасности по здравље људи и у складу са чланом 17. Закона о инспекцијском надзору, инспектор ће отпочињати надзор без писаног обавештавања надзираног субјекта, због тога што би обавештавање умањило остварење циља инспекцијског надзора.

Обавештавамо вас да уколико се непоступи по решењу овлашћеног инспектора јединице локалне самоуправе новчаном казном од 80.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај правно лице и  одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 15.000 до 40.000 динара као и предузетник новчаном казном од 60.000 до 200.000 динара.

Уколико на улазу у угоститељски објекат не истакне видно прописано радно време и не придржава га се у свом пословању новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се за прекршај правно лице и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 6.000 динара, а казниће се и предузетник новчаном казном у износу од 20.000 динара.

 

                                                                                   Шеф Одсека

                                                                           M.Sc.  Крунић Љубица, с.р.