Извођење дела радова на реконструкцији ПУ „Лабуд Пејовић“ у Бачком Петровом Селу 33/19