ВЕСТИ

Немањи на дар специјални геометријски прибор

ВЕСТИ

Уређење кеја вредно више од 60 милиона динара

ВЕСТИ

Концерт за отварање Трга о трошку привредника

ВЕСТИ

Реконструкција ОШ „Здравко Гложански“ по завршетку школске године

ВЕСТИ

Гради се око 5 км канализационе мреже у Бечеју

ВЕСТИ

Наградна игра – УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ !

ВЕСТИ

500 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

OБAВEШTEЊE O TEРMИНУ ИЗВOЂEЊA TРETMAНA

Oбaвeштaвaмo Вaс дa ћe сe дaнa 26.04.2017. гoдинe извршити трeтмaн сузбиjaњa лaрви кoмaрaцa i krpelja нa тeритoриjи oпштинe Бечеј

Сазнајте више

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј за јануар 2017.

Преузмите документ

Главни трг у Бечеју

Извод из главног пројекта реконструкције трга

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

Избори 2017

Увид у бирачки списак, одлуке, решења, материјал везан за изборe

Сазнајте више

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање

СЕРВИС ГРАЂАНА