ВЕСТИ

Бечеј – Шампион локалног развоја

ВЕСТИ

Здравствено стање становништва општине Бечеј 2016. године

ВЕСТИ

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2018. годину

ВЕСТИ

Тандербал 2018

ВЕСТИ

Анкета о здравственим услугама

ВЕСТИ

Фото конкурс за младе са територије општине Бечеј под називом „Наша општина очима младих“

ВЕСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ о чишћењу снега

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј за јун 2018

Преузмите документ

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

БУЏЕТ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2018 ГОДИНУ

текст одлуке и графикон

ОБАВЕШТЕЊЕ

да ће се у оквиру акције сузбијања адултних форми комараца на територији општине Бечеј, дана: 13.јула 2018.године (петак) уколико се стекну одговарајући метеоролошки услови, обавити Авио третман одраслих форми комараца у периоду од 18,00 до 22,00 часа и третман одраслих форми комараца уређајима са земље на територији општине Бечеј.

Сазнајте више

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

О Д Л У К А

о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Сазнајте више

ОБАВЕШТЕЊЕ

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ

Сазнајте више

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање