ВЕСТИ

Обавештење о сузбијању крпеља и одраслих форми комараца са земље на територији Бечеја

ВЕСТИ

Братска насеља и кооперација

ВЕСТИ

регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају

ВЕСТИ

Нова улагања у атарску инфраструктуру

ВЕСТИ

Немањи на дар специјални геометријски прибор

ВЕСТИ

Уређење кеја вредно више од 60 милиона динара

ВЕСТИ

Концерт за отварање Трга о трошку привредника

АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

OБAВEШTEЊE O АКЦИЈИ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Обавештавамо Вас да ће се дана 12.09.2017. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији општине. Време почетка третмана 8:00

Сазнајте више

Виртуелни матичар

On-line наручивање извода

Наручите извод

Обавештење o сузбијању амброзије

Обавештавамо Вас да ће бити од 17.08.2017. до 01.09.2017.године интегрално сузбијање амброзије

Сазнајте више

Истраживањe

Истраживања ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима у саобраћају у Србији

Сазнајте више

Информатор

Објављен је информатор о раду Општине Бечеј.

Преузмите документ

Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј ове године реализовала праћење стања животне средине.

Сазнајте више

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Примeнa Зaкoнa o oпштeм упрaвнoм пoступку

Oбрaзaц_ЗУП_и_Taбeлa_слузбeнa_eвидeнциja

О Д Л У К А

о усвајању европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу

Сазнајте више

ОЗАКОЊЕЊЕ

Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

Сазнајте више

Обједињена процедура

Привреди и грађанима омогућено да, на једном месту, преко Јединственог шалтера Општине Бечеј поднесу захтев са потребном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће општина, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и катастра и у законом прописаном року решити по захтеву

Сазнајте више

Главни трг у Бечеју

Извод из главног пројекта реконструкције трга

Сазнајте више

Привреда општине Бечеј

Канцеларија за локални економски развој општине Бечеј.

Посетите сајт канцеларије

OБAВEШTEЊE O ИЗВOЂEЊУ TРETMAНA КРПЕЉА

Обавештавамо Вас да ће се дана 10.09.2017. године (недеља) извршити третман сузбијања крпеља на територији општине. Време почетка третмана 11:00

Сазнајте више

Call Centar

Решавање проблема:
TEL: 0800-021-100 / SMS:066-021-100

Пријавите проблем

Питајте одборника

Поставите питање одборнику Скупштине општине Бечеј.

Поставите питање

СЕРВИС ГРАЂАНА