Урбанизам и грађевинарство

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА : Даниела Дорословачки

 

Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија број 47
Рад са странкама:
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР шалтер бр. 8
Телефон: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)


ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Упутство за плаћање такси

 Захтеви у обједињеној процедури

  • Сви захтеви се налазе на сајту  за електронско вођење обједињене процедуре  https://ceop.apr.gov.rs

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНАРСТВА

Ради поступања по пословима грађевинарства  подносе се захтеви, који поред доказа о уплати потребних административних такси и накнада садрже и потребна  законом прописана документа.

Сви захтеви се могу предати и преузети у ОПШТИНСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ шалтер бр. 8 или путем поште на адресу:

Општинска управа Бечеј
Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунални послови, саобраћај и инспекцијски надзор
Бечеј
Трг ослобођења 2


ОЗАКОЊЕЊЕ


Захтеви за информацију о локацији

Потребна документа

  • Типски захтев
  • Копија плана парцеле
  • Доказ о плаћеној локалној административној такси

ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ


Регистар водних услова