Инспекција заштите животне средине

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР: M.Sc. Крунић Љубица
телефон: 
021/6811-870
email: ljubica.krunic@becej.rs
Инспектор заштите животне средине: Сања Буњевачки
канцеларија: 51 ц
Телефон: 021/6811-819
адреса: Бечеј, Трг Ослобођења 2
email: sanja.bunjevacki@becej.rs

Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Пријем Захтева  врши се у Услужном центру канцеларија број 7 шалтер 8 у приземљу

e-mail: sanja.bunjevacki@becej.rs

ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Кодекс понашања и етике инспектора:

План рада:

План инспекцијског надзора за 2018. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину

План инспекцијског надзора за 2020. годину

План инспекцијског надзора за 2021. годину

План инспекцијског надзора за 2022. годину

План инспекцијског надзора за 2023. годину

Годишњи извештај:

Годишњи извештај 2016 година

Годишњи извештај 2017 година

Годишњи извештај 2018 година

Годишњи извештај 2019 година

Годишњи извештај 2020 година

Годишњи извештај 2021 година

Годишњи извештај 2022 година

Прописи у употреби:

Контролне листе:


ЗАХТЕВИ

Потребна документа: