Локални регистар извора загађивања

 

Како се достављају подаци за локални регистар извора загађивања?

У складу са Правилником којим је прописана методологија вођења локалног регистра, за обвезнике са Листе 2. Oбрасце које можете преузети на овој страници (Образац 1Образац 2Образац 3Образац 4 i Образац 5), треба попунити уз помоћ рачунара.

 

Jедан комплет попуњених образаца се доставља у електронској форми, без потписа и овере, на емаил адресу zivotnasredina@becej.rs .

 

Један комплет попуњених и одштампаних образаца, доставља се на Шалтеру 2 Услужног центра Општинске управе Бечеја (Трг ослобођења 2), или поштом на адресу Општинска управа Бечеј, Заштита животне средине, Трг Ослобођења 2, са назнаком „За локални регистар извора загађивања“. Одштампани обрасци треба да буду потписани, оверени и укоричени у јединствени документ.

 

За додатне информације, можете се обратити Одсеку за заштиту животне средине  општинске управе Бечеј. Контакт особа: мр Бојана Божић,  тел. 064/89-59-054.

 

Преузмите обрасце за локални регистар извора загађивања:

 

 

Преузмите прописе којима је регулисано вођење и обавеза достављања података за Локални регистар извора загађивања: