Бирачки списак

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
Пауза од 10:00 до 10:30

Референти бирачког списка:

  • Бартуц Едита

Канцеларија:
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија:
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Он-лине провера уписа у бирачки списак

На основу члана 30. став 3 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“ бр.104/2009 и 99/2011), локални бирачки списак на дан расписивања редовних избора (13. Март 2012.) се више не примењује, те се приступ увида у бирачки списак општине Бечеј онемогућује.

Од горе наведеног датума на снагу ступа Јединствени бирачки списак у надлежности министарство државне управе и локалне самоуправе.

Увид у податке на јединственом бирачком списку може се извршити на сајту министарства, на адреси: https://upit.birackispisak.gov.rs

 

Грађани Србије од 20.03.2012 и путем СМС-а могу да провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак, и уколико јесу, на којем бирачком месту могу да гласају.
Информације путем СМС-а могу да се добију слањем поруке на број 2202 са садржајем:
избори (размак) ваш јединствени матични број.
Слањем тог СМС-а, грађани уписани у јединствени бирачки списак, добијају повратни СМС са информацијом о називу и адреси бирачког места на које су распоређени на основу њиховог пребивалишта.


РЕШЕЊА О БРИСАЊУ УМРЛИХ ЛИЦА

 

РЕШЕЊА О БРИСАЊУ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ЈЛС БЕЧЕЈ

РЕШЕЊА О БРИСАЊУ УМРЛИХ ЛИЦА ИЗ ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ЈЛС БЕЧЕЈ