Peшење о постављању привременог заступника странака чије боравиште није познато, односно не могу бити благовремено позвани да присуствују радњи у поступцима непотпуне експропријације успостављањем права службености пролаза магистралног гасовода граница бугарске – граница Мађарске