35. ванреднa седницa О. Ш. за ВС општине Бечеј одржанa дана 09.10.2020.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: II 06-28/2020-35-1
Дана: 09.10.2020. године
Б Е Ч Е Ј

 

     На основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 „Службени гласник РС“, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020. 111 од 28. августа 2020., 120 од 2. октобра 2020.године, и 122 од 9. октобра 2020.године,члана 43. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, а поводом актуелне ситуације везане за сузбијање, спречавање и гашење епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на тридесет петој ванредној седници одржаној дана 09.10.2020.године, донео следећи:

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Налаже се привредним субјектима који обављају угоститељску делатност  као и приређивачима посебних и класичних игара на срећу да приликом обављања делатности примене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга.

 

  1. Ограничава се радно време угоститељских објеката, објеката за приређивање игара на срећу и игара за забаву (ресторани, кафићи, барови,ноћни клубови, пицерије и остали угоститељски објекти, кладионице, играонице и сл.), као и објекти који пружају услуге исхране и пића (киосци са грил и брзом храном)  на територији општине Бечеј, тако могу пружати угоститељске услуге у периоду од 06.00 часова до 23.00 часа.
  2. За спровођење овог закључка обавезују се привредни субјекти који обављају делатност наведену у тачки 1 и 2. овог закључка.
  3. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено, и то тако да свако друго место за седење буде слободно и уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.
  4. Када се јавни културно-уметнички догађај одржава на отвореном простору, дозвољено је присуство највише 500 посетилаца истовремено тако да се између посетилаца одржава дистанца од најмање један и по метар, уз обавезно ношење заштитних маски посетилаца, као и запослених који учествују у организацији догађаја.
  5. Мере прописане овим закључком примењују се почев од 10.10.2020.године и трају док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији опшине Бечеј.
  6. Одељењу за Урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј налаже се мера појачаног надзора над субјектима из тачке 1.и 2. овог закључка.
  7. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј апелује на све грађане да поштују прописане мере заштите и препоруке и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом здрављу и здрављу других.
  8. Општински штаб за ванредне ситуације општине Бечеј наставиће да прати развој епидемиолошке ситуације на подручју општине Бечеј, реализоваће мере Владе Републике Србије и других органа и предузимаће потребне мере и активности ради сузбијања, спречавања и гашења епидемије Ковид 19 на територији општине Бечеј.

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић