ЈН 22/19 Набавка тонера

Предмет јавне набавке- Набавка тонера за потребе Општинске управе Бечеј

Шифра из општег речника набавке 30125110


Документација:


25.03.2019


26.03.2019


04.04.2019


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ