Јавни позив за учешће привредних субјеката као извођача радова у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј.

Обавештавамо јавност да је расписан Јавни позив за учешће привредних субјеката као извођача радова у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј.

 

Јавни позив ће трајати 15 дана, односно до 22. јуна 2022. године.

 

Привредни субјекти се могу пријавити за спровођење 7(седам) мера енергетске санације – замена спољних прозора и врата, термичка изолација зидова, термичка изолација испод кровног покривача, котлови на природни гас или биомасу, нова цевна мрежа и грејна тела, топлотне пумпе са инсталацијама и соларни колектори за припрему потрошне топле воде.

 

Текст јавног позива и обрасци за попуњавање ће се моћи преузети на интернет страници општине Бечеј, у делу „Сервис грађана“ и избором опције „ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА“ или лично у просторијама Општинске управе у канцеларији број 15.

 

Након спровођења Јавног конкурса и избора привредних субјеката за извођење радова на енергетској санацију, Општина Бечеј ће расписати Јавни позив за грађане који ће доставити предрачун једног од изабраних привредних субјеката уз потребну документацију одређену јавним позивом.