ЈАВНИ ОГЛАС о утврђивању Српске православне цркве Преображења Господњег у Бачком Градишту за непокретно културно добро – споменик културе