ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ OМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 6. став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 8. став 1.  Правилника о поступку доделе и контроле додељених  средстава из буџета општине Бечеј, удружењима, за подстицање програма од јавног интереса за  општину Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2020),члана 47. став 1. тачка 3 и 29. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ 5/2019) и  Одлуке о буџету општине Бечеј за 2023. годину („Службени лист општине Бечеј“, број 24/2020), председник општине Бечеј, дана 06.03.2023. године р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

У ОБЛАСТИ OМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 4

ПРИЛОГ 4а

ПРИЛОГ 5

 

A PÁLYÁZAT SZÖVEGE

2-ES SZÁMÚ MELLÉKLET

3-AS SZÁMÚ MELLÉKLET

4-ES SZÁMÚ MELLÉKLET

4.a SZÁMÚ MELLÉKLET

5-ÖS SZÁMÚ MELLÉKLET