Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј