Јавни конкурс за пријем једног лица на неодређено време на радно место – Послови грађевинарства II у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијске надзор Општинске управе Бечеј