јавни конкурс за попуњавање радног места за пријем једног лица у радни однос на неодређено време

Радно место: на радном месту на пословима у канцеларији за младе у Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе бечеј, у звању млађи саветник.

 

Обавештење о Огласу је објављено у дневним новинама „Дневник“ 09.01.2020. године


Прилог: