Јавни конкурс за попуњавање радног места за пријем једног лица у радни однос на неодређено време