Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног плана акције за децу општине Бечеј