Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време на радном месту на пословима животне средине и стратешког планирања у Одсеку заштите животне средине у Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј.