Јавни конкурси за попуњавање радних места, обавештење објављено у дневном листу „Дневник“ дана 03.03.2021. године