ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021

  • ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021

Оштинска управа општине Бечеј, Одељење за локалну пореску администрацију, у поступку припреме нацрта  Одлуке о измени и допуни одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021. позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом   и да дају своје предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о нацрту одлуке о измени и допуни одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021 спроводи се од 05. до 20.12.2020. године, најкасније до 10,00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Бечеј, Одељење за локалну пореску администрацију на e-mail адресу: ana.hartman.milosevic@becej.rs  

 По окончању јавне расправе  Општинска управа општине Бечеј, Одељење за локалну пореску администрацију ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи по окончању јавне расправе и  исти објавити на интернет страници општине Бечеј.