Позивају се заинтересовани грађани да присуствују јавној презентацији плана прихода и расхода буџета општине Бечеј за 2024. годину 21.12.2022. у 19ч у великој сали Општине Бечеј.