Јавна набавка услуге вршења стручног надзора над радовима, ЈН 36/19